Ce reprezinta Devizul de cheltuieli ?

Ce reprezintă Devizul de cheltuieli ?

DEVIZUL LUCRĂRII REPREZINTĂ TOTALUL CHELTUIELILOR CARE SE FAC PENTRU RIDICAREA CONSTRUCŢIEI:

Structurate pe categorii- acestea sunt:

- Cheltuieli directe - materiale, manoperă, utilaje, transport materiale, impozit,asigurări.

-Cheltuieli indirecte -la care se adaugă diferiţi coeficienţi specifici antreprenorului(amortizări,energie electrică,apă,gaze, pază, telefon,.. )

Devizul general este documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor, necesare realizării lucrărilor de intervenţie la construcţii şi instalaţii, in fazele de proiectare, studiu de fezabilitate şi proiect tehnic.

Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно